راهنمای گوتلاند، یک روستای روستای ساحل سوئد

تبلیغاتی توسط A راهنمای به Gotland بهشت ??روستای خارج از CoastImage سوئد از سمت چپ یک ساحل سنگ ساحلی در ساحل غربی Gotland Ljugarn یک روستای ماهیگیری سابق و جزیره قدیمی ترین ساحلی ساحلی CreditDomingo MilellaBy جان WoganMarch 12 2018 در اطراف دریای بالتیک در حدود 60 مایل از جنوب شرقی ساحل غربی سرزمین اصلی سوئد Gotland بزرگترین جزایر بوکولی جزیره ای است که بیش از 200،000 عدد دارد و شخصیت ظاهرا تقسیم شده است. در فصل تابستان کوتاه مدت عمدتا جولای و اوت، زمانی که درجه حرارت در مومیایی