در زیبایی: هشت زیباترین روند زیبایی از ماه مد

Magazine AdvertisingThroughed توسط هشت بزرگترین زیبایی روند از ماه Fashion از گرانش بریده بریده تا چشمان هولوگرافی مانند باند فرودگاه تحت فشار قرار دادند مرزها، اما هنوز هم یک عنصر واقعیت را در ذهن نگه داشته در اینجا 2018 زمستان پاییز برجسته توسط Kari MolvarMarch 12 2018ImageFrom چپ Altuzarra Sies Marjan لوئیس VuittonCreditFirstviewPaintterly چشم makeupCanary آبی زرد روشن تر بنفش این رنگ ها به طور معمول مواد palettes سقوط نیست اما هنرمندان آرایش گرایش به سمت آرایش چشم های رنگی در این فصل در Sies مارجان حلقه از Day Glo نارنجی و پپه